Quỹ Giấc mơ Đôi chân Thiên thần

Quỹ Giấc mơ Đôi chân Thiên thần và các Em bé bệnh Máu trắng rất cần bạn

Quỹ Giấc mơ Đôi chân Thiên thần sắp xuất cả trăm triệu đồng hỗ trợ bệnh nhi máu trắng. Và chúng tôi rất cần bạn! Khi bắt đầu hoạt động chính thức cho năm nay, tính từ tháng 3/2018 đến nay tổng cộng là 3 tháng, quỹ Giấc mơ Đôi chân Thiên thần (http://giacmodoichanthienthan.com) đã gây quỹ được theo thống kê mới nhất là hơn 400.000.000 đồng. Điều “đáng quý” là quỹ chưa hề dùng đến hình thức Xin-Cho cũng như sử dụng bất kỳ cách thức truyền thông “xin tiền” nào, mà phương pháp gây quỹ là trích lợi nhuận ra từ các hoạt động của TMT Group, phát triển các sáng kiến gây quỹ theo mô hình dự án xã hội hoặc doanh nghiệp xã hội, và dùng 2 trong số các tổ chức thuộc TMT Group để gây quỹ là YUP Education và Light Charity. Bản thân 2 tổ chức này lại là “tổ chức Má” của nhiều dự án con khác. Nhân tháng Sá...

ĐĂNG KÝ THEO DÕI

Hãy đăng ký để chúng tôi gửi những thông tin mới nhất cho bạn nhé!