Share This Post

YUP! 2018

Hà Nội ơi, chúng ta có hẹn

Chương trình Unlimited Success đầu tiên và duy nhất của tôi tại Hà Nội trong năm nay.

Các bạn Yuppie Hà Nội rất trông chờ nên dụng tâm tổ chức và mời tôi sắp xếp thời gian chia sẻ với khu vực Hà Nội. Trong chương trình là các kiến thức giá trị, không có chốt sale khoá học khác, có mặt trong chương trình là cơ hội để bạn đặt một chân vào Đại hội Yuppie Toàn quốc 2018 cuối năm nay tại “Trái tim Khởi nghiệp” Đà Nẵng.

Đăng ký giữ chỗ tại: https://docs.google.com/forms/d/1EG6Ng9RXr5M_Q3ZVeKXS8whLsnSVaGoeGk8VvKU7tck/viewform?edit_requested=true&fbclid=IwAR2COwOrSXUiiDirGXbfwlh2wXshqjOA_-_0UVRQDnYVcKUxH7qQFfx_OP0

Hẹn gặp lại nhé, Hà Nội ơi!

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

ĐĂNG KÝ THEO DÕI

Hãy đăng ký để chúng tôi gửi những thông tin mới nhất cho bạn nhé!