Share This Post

Trước Bình Minh Luôn Là Đêm Tối

Kiểu này Trước Bình Minh Luôn Là Đêm Tối sẽ bị cho rằng đây chỉ là một cuốn self-help 😎

Lại là hình “nhặt” được trên mạng. Bây giờ việc bạn đọc trích dẫn những câu nói trong cuốn sách đã trở thành chuyện thường tình, dù là mỗi người cảm khác nhau nên lại trích dẫn khác nhau.

Kiểu này Trước Bình Minh Luôn Là Đêm Tối sẽ bị những ai chưa đọc, nhưng tình cờ nhìn thấy những “câu trích dẫn” này, cho rằng đây chỉ là một cuốn self-help 😎

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

ĐĂNG KÝ THEO DÕI

Hãy đăng ký để chúng tôi gửi những thông tin mới nhất cho bạn nhé!