Share This Post

Hành Trình

Nụ cười tỏa nắng

Khi trở thành Yuppie là bạn bắt đầu “nụ cười toả nắng” đặc trưng như vầy, tít hết cả mắt và toả hết cả nắng.

Cùng cười với nghìn người khác tại: http://khoinghiepphieuluuky.com

#khoinghiepphieuluuky

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

ĐĂNG KÝ THEO DÕI

Hãy đăng ký để chúng tôi gửi những thông tin mới nhất cho bạn nhé!