15/07/2017

Ta du hành khắp chốn.
Vẫn luôn cất giữ một điều trong tim.
Hoàng tử bé ơi, nếu ta gặp em.
Ta sẽ dỗi tự hào khoe khoang về đoá hồng của riêng ta.
Rồi nhận ra ta đang nói chuyện với chính mình.
Với những tiếng vọng từ tương lai.
Một kẻ lang thang, một kẻ du hành.
Treasure of my heart.
Cậu bé chăn cừu ơi, nếu ta gặp người.
Ta cũng sẽ chẳng ghen tỵ đâu vì Fatima của người.
Ta sẽ kể người nghe về Shambala.
Và biết đâu người lại lên đường một lần nữa?
Dù xa vô tận, dù gần ngay đây.
A Wanderer of time.
Wander to find a reason not to wander anymore.
Wander with a great purpose in life.