17.11.2016

?

17.11.2016

“Vô ảnh thường giao tâm tựa thuỷ.
Hữu ngôn tự giác khí như sương.”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *