20.10.2013

Khi là sinh viên, các bạn ở độ tuổi của tôi tham gia các cuộc thi khởi nghiệp, tôi “may mắn” hơn, ngồi ở vị trí giám khảo, cố vấn những bạn “thí sinh” cùng tuổi với mình.

Biểu cảm của tấm hình này dự báo sau này không có cuộc thi khởi nghiệp nào còn mời được tôi nữa. Vì tôi chỉ dành thời gian cho những gì tạo ra impact thật sự. Status này thông báo luôn để các bạn đừng mời nữa vì bây giờ mời nhiều hơn cả telesale bất động sản, ngân hàng, bảo hiểm gọi điện :- )