5 năm trước

Một niềm hy vọng mới hay là một nỗi ám ảnh mới? Tất cả bắt đầu từ ngày hôm nay. Bài viết 5 năm trước (nhưng hình thì là 8 năm trước nhé).

Tối nay đọc xong bài này bỗng có nhiều suy nghĩ chất chứa đã…

Posted by Tạ Minh Tuấn on Saturday, 19 April 2014

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *