5 năm trước

Một niềm hy vọng mới hay là một nỗi ám ảnh mới? Tất cả bắt đầu từ ngày hôm nay. Bài viết 5 năm trước (nhưng hình thì là 8 năm trước nhé).

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10201072843302499&set=a.4420781736940&type=3&theater