8x theo đuổi mô hình doanh nghiệp tạo tác động xã hội

Cám ơn Vnexpress đã tổng kết lại Hành Trình đã qua của chúng tôi trong 1 bài viết.

Năm 2008, tôi bắt đầu khởi nghiệp. Năm 2018, kết thúc hành trình tạo tác động xã hội với chu kỳ 10 năm đầu tiên. Ở thời điểm kết thúc giai đoạn đầu, chúng tôi tin rằng mình đã lên đến đỉnh cao của chu kỳ. Thời điểm này diễn ra rất nhiều sự thay đổi, sự dịch chuyển năng lượng bên trong nội tâm tôi diễn ra rất mãnh liệt, nó dẫn đến rất nhiều sự dịch chuyển về năng lượng ở bên ngoài. Tôi lựa chọn khác, thay đổi sự quan tâm và tập trung của mình. Nên cũng dẫn đến rất nhiều sự thay đổi của cộng đồng, của tập thể. Thật ra, đó đều là sự lựa chọn của chúng tôi. Những ai chưa nhìn thấu được thì sẽ không hiểu.

Nhưng chúng tôi hiểu mọi thứ sẽ đi về đâu, tôi không giải thích quá nhiều, mà vẫn bình thản tiếp tục tập trung vào những gì cần thiết. Thật ra, với những gì đã dựng xây trong 3 năm cuối bùng nổ của giai đoạn này, nếu muốn, chúng tôi có thể xây dựng lại nó chỉ trong vòng 6 tháng. Và nó sẽ còn phát triển hơn nhiều lần. Vì tất cả mọi công thức, chúng tôi đều đã có. Điều đó, chỉ là chuyện đơn giản.

Nhưng để tạo ra những tác động lớn lao hơn, cần có sự thay đổi. Từ năm 2019, đó là năm đầu tiên của chu kỳ 10 năm tiếp theo. Và bây giờ sắp hết năm 2020, chúng tôi đã có những bước tiến quan trọng, nhưng tôi không chia sẻ trên đây. Một số doanh nghiệp tại TMT Group đã trở thành doanh nghiệp lớn nhất, hoặc dẫn đầu ở trong lĩnh vực của mình. Điều quan trọng hơn, chúng tôi đang tiếp tục sứ mệnh chung, góp phần “Make Vietnam A Great Place To Live”. Cám ơn sự chung tay góp sức của các CEO và thành viên của các doanh nghiệp mà chúng ta có duyên đồng hành cùng nhau.

Link: https://vnexpress.net/8x-theo-duoi-mo-hinh-doanh-nghiep-tao-tac-dong-xa-hoi-4200461.html