Hãy cùng đồng hành cùng Tạ Minh Tuấn trên blog

Hành trình chia sẻ

“Cuộc sống vốn rất ngắn ngủi nên ai có thể mang đến giá trị cho người khác trong từng phút giây mình sống, người đó có thể “kéo dài” cuộc đời mình ra đến “bất tận”.

– Tạ Minh Tuấn –

Công dân Toàn cầu

Sống và làm việc hơn 20 nước trên Thế giới, thường xuyên được mời diễn thuyết tại các hội nghị lớn toàn cầu, đã vun đắp nên “hành trình” kỳ diệu của tôi…

Hành trình Chia sẻ

Hành trình tôi đã qua

Những dấu chân tôi qua đều là những trải nghiệm tuyệt vời.