Cảm thấy có duyên :- )

Cùng với Sales Director, Marketing Director và HR Director toàn quốc của FrieslandCampina (Cô gái Hà Lan), tại Hội nghị Quản lý Sale toàn quốc của tập đoàn.

Còn mình chỉ là Speaker trong hội nghị thôi :- )

Sau đó về, toàn uống sữa Cô gái Hà Lan ?

Thấy dễ thương nên post, tính ra đời mình máu Startup ăn vào từ khi mới sinh, chính thức từ sinh viên, tuy không làm Corporate nhưng có duyên với dân Corporate nhiều lắm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *