General

17.11.2016

☀? 17.11.2016 “Vô ảnh thường giao tâm tựa thuỷ. Hữu ngôn tự giác khí như sương.”  

16.11.2016

Sáng nghe Queen và được nhắc kỷ niệm gặp Prince. 16.11.2016 Prince William, người kế thừa Hoàng gia Anh, là người nổi tiếng duy nhất… Read More »16.11.2016