General

22.9.2017

Năm ngoái vận đồ không giống ai vô rừng Amazon, ngủ lại một đêm. Trước khi đi tôi còn gửi bản thảo “Trước bình minh… Read More »22.9.2017

16.9.2016

Chào Chủ nhật tươi đẹp! 16.9.2016 Esquire — Trích vài đoạn tôi thấy thú vị khi xem lại bài phỏng vấn với Esquire giống như… Read More »16.9.2016

14.8.2012

Hồi sáng share ngày này năm trước, tối nay share ngày này… 6 năm trước. Cũng chỉ tóm gọn trong 1 chữ là “Ngon” phải… Read More »14.8.2012

14.8.2017

Đọc dài dòng lắm, nhìn hình rồi còm tóm gọn là… “Ngon” …Phải không các bạn? Song Tuấn chúc các bạn một tuần mới thật… Read More »14.8.2017