Câu chuyện về lãnh đạo đội ngũ nhân sự vượt qua khó khăn

Mùa Covid, câu chuyện về lãnh đạo đội ngũ nhân sự vượt qua khó khăn, vượt qua cơn khủng hoảng đang trở nên cần kíp hơn bao giờ hết. Vì vậy, HTV muốn nghe thêm góc nhìn từ những người mà họ có niềm tin rằng có sự hiểu biết về điều này.

Lần này, tôi xuất hiện với vai trò chủ tịch một doanh nghiệp mình đã tham gia vào nửa năm nay. Cùng nhau vượt Covid-19. Tôi chỉ tham gia vào đầu tư chứ không phải người sáng lập, tất cả công lao vượt bão là thuộc về CEO cũng như ban điều hành và toàn bộ đội ngũ nhân sự. Chẳng qua là đài muốn nghe kinh nghiệm và tôi cũng mượn bối cảnh cũng như ví dụ người thật việc thật từ doanh nghiệp.

Về giải pháp cụ thể và chi tiết, HTV cũng mời tôi làm một Talkshow khá chi tiết và nó sẽ được lên sóng trong tương lai, khi đó ta sẽ có thêm nhiều thông tin.

Doanh nghiệp được nhắc đến trong phóng sự là một trong những doanh nghiệp đồng chí hướng với tôi trong TMT Group: SSPACE cung cấp Solution cho các doanh nghiệp và cả dịch vụ đào tạo trong lĩnh vực CAD/CAM/CAE/PDM/3D Printing. Họ có 3 trung tâm, trong đó có 1 trung tâm đặt tại trường Đại học Bách Khoa cũng là nơi tôi từng học.

#Make_Vietnam_A_Great_Place_To_Live