Cho những ai muốn đăng ký “tìm một nửa” tại Đại hội 2018 ?

Mình đang tính làm “đám cưới/ se duyên tập thể” nhân Đại hội Khởi nghiệp Toàn quốc 2018. Có ai muốn đăng ký “tìm một nửa” chứ? Hãy giơ tay lên và Comment “Tôi” bên dưới cho nó giống nhe ?

Http://bit.ly/DAIHOI_KHOINGHIEP2018

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10202177348714444&set=a.4420781736940&type=3