Cho những ai muốn đăng ký “tìm một nửa” tại Đại hội 2018 ?

Mình đang tính làm “đám cưới/ se duyên tập thể” nhân Đại hội Khởi nghiệp Toàn quốc 2018. Có ai muốn đăng ký “tìm một nửa” chứ? Hãy giơ tay lên và Comment “Tôi” bên dưới cho nó giống nhe ?

Http://bit.ly/DAIHOI_KHOINGHIEP2018

[mùa hè 2010]Hơi ấm từ tay em nhẹ nhàng truyền sang anhNhưng anh nhận thấy rằng em đang khẽ run, vì sao vậy…

Posted by Tạ Minh Tuấn on Sunday, 30 November 2014

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *