Chốt lịch diễn thuyết năm 2019

Chúng tôi đang xếp lịch của 2019. Cũng như năm 2018, công việc của tôi thường di chuyển cả nước, vì các doanh nghiệp TMT Group nằm ở Sài Gòn, Đà Nẵng, Hà Nội… đủ cả. Có một việc cũng khiến tôi di chuyển nhiều là đi lại nhiều nơi theo lời mời diễn thuyết – đào tạo – chia sẻ cho các doanh nghiệp và tổ chức. Nhiều khách hàng đã mời như FrieslandCampina, Prudential, Vietnam Airlines, Amway, ANZ, HSBC… kể cả các tổ chức khác quy mô như Liên đoàn bóng đá Nauy tại Việt Nam, các doanh nghiệp SME…

Các chủ đề thường diễn thuyết đào tạo như: Leadership, Tinh thần khởi nghiệp nội bộ, Kích hoạt năng lượng & động lực bền vững dịp đầu năm, Quản trị cảm xúc, Công dân toàn cầu, Thành công không giới hạn, Đổi mới sáng tạo… và theo nhu cầu từ doanh nghiệp – tổ chức.

Chúng tôi có thói quen chốt lịch nguyên năm ngay từ trước Tết. Bạn vui lòng liên hệ đặt lịch với support@yup.edu.vn (Mai Loan) để book lịch diễn thuyết – đào tạo cho doanh nghiệp – tổ chức của bạn.

Hẹn gặp!