Cô bé Mũ rơm

10 năm sau, Hậu OP có thêm 1 nhân vật mới: Cô bé Mũ rơm.