Cuốn sách tặng ba

  • by

Khi đặt cuốn sách Hành Trình Thức Tỉnh này lên bàn, kính tặng ba, chỉ sau 1 đêm, không ai đụng vào, sáng hôm sau bìa sách cong ra, nhiều hơn cả trong tấm hình này, thể hiện phần ký tặng ba ở trang đầu. Cũng giống như một thông điệp nói rằng ba đã xem qua vậy.

Tất nhiên, có 1 số giải thích vật lý liên quan đến điều này. Tuy nhiên, cuốn sách kế bên không bị như vậy dù để đã lâu, chất liệu và kích thước cũng tương tự… Và, có 1 điều rất tinh tế mà đến 1 lúc nào đó chúng ta đều cảm nghiệm được, đó là trên đời này không có gì là ngẫu nhiên cả. Phải, dù chỉ 1 chuyện nhỏ nhất trên quả đất này, cũng không có gì là ngẫu nhiên 😊

Nay, đã hết giãn cách, 1/3 lượng sách đặt trước còn lại sắp đến với bạn đọc khắp cả nước, và nhiều cuốn sách sẽ được chắp cánh bay đến với các độc giả mới.

Chào đón một khởi đầu mới của Hành Trình Thức Tỉnh…