Đà Nẵng – CEO Talks chủ đề “Đổi mới chiến lược Marketing”

Yuppies Đà Nẵng và JOB! Đà Nẵng tổ chức thành công CEO Talks tiếp theo chủ đề “Đổi mới chiến lược Marketing”. Cám ơn diễn giả khách mời! Chúc mừng Yuppies & Jobers miền Trung ngày càng lan toả các giá trị tuyệt vời.

Một ngày mới tuyệt vời!