Đại hội 2018 – Khoảnh khắc kết nối

Sáng nay quay lại Đà Nẵng, “kinh đô” của cộng đồng Yuppie năm 2018. Nơi đây như “nhà”, là nơi có thể tin cậy được.

Thời gian có thể trôi qua nhưng chúng ta đã mãi kết nối với nhau trong những khoảnh khắc đó.