Dance like a Champion – buổi huấn luyện “Chuyển hoá cảm xúc” cho 1.000+ người tại Đại hội

Trước một thực tế là ngày càng có quá nhiều người, quá nhiều khu vực trên khắp cả nước mong muốn đưa TMT và các chương trình về, tôi mở ra việc tiếp nhận những ai mong muốn trở thành một Trainer đồng hành, sẽ được hướng dẫn trực tiếp bởi tôi. Tôi chẳng bao giờ mở lớp public Train the Trainer cả, và từ trước đến giờ chỉ mới nhận 2 người học làm Trainer thôi, nên đây là cơ hội hiếm hoi rất có giới hạn. Lưu tâm là cho dù đây là công việc mà nếu bạn ở đỉnh cao trong nghề thì sẽ kiếm được nhiều tiền, nhưng tôi không tuyển những ai đang xem đây là cơ hội để mình kiếm tiền và làm giàu, tôi tuyển những ai đã có sẵn sự thoải mái và tự do về tài chính rồi đi cùng mình. Nếu bạn thấy mình cũng tương đối thoải mái rồi thì đơn giản là hãy nhắn tin cho tôi nhé.