Điều kỳ diệu của ba

Bức ảnh tuyệt vời của hai ba con. Con mãi là “điều kỳ diệu” của ba ??