Doanh nghiệp Hạnh phúc

Hạnh phúc cùng YUP Education đồng hành và dẫn dắt sự chuyển hóa với nhiều bác sĩ, điều dưỡng, nữ hộ sinh, trưởng khoa, nhân sự, quản lý… của một bệnh viện hiện đại, giàu chuyên môn, với nhiều nhà nghiên cứu/khoa học, có năng lượng rất tốt lành ?


Chương trình hướng dẫn các tổ chức, doanh nghiệp, nhà quản lý những hiểu biết và phương pháp đúng đắn để xây dựng một môi trường làm việc hạnh phúc thực sự – để thành công trên con đường hạnh phúc, và hạnh phúc trên con đường thành công. (Nhà quản trị hạnh phúc).