Động lực của tôi khi viết sách Hành Trình Thức Tỉnh

#Hỏi: Động lực của tác giả khi viết cuốn sách này là gì? Đó có phải là danh tiếng, sự thừa nhận, tiền bạc, hay những ảo tưởng về quyền lực và sự ảnh hưởng?

#Đáp: Tôi đã tự hỏi mình câu hỏi này, vì đối với tôi, ý nguyện (intention) thực sự mà chúng ta gửi gắm vào những việc mình làm là rất quan trọng.

Sự nổi tiếng hay khả năng ảnh hưởng thì cũng tốt thôi, với điều kiện là chúng ta phải thực sự bình an từ bên trong, và đó không phải là sự bình an giả tạo.

Tất cả những bài học về danh tiếng, quyền lực, vật chất… là một phần của hành trình. Chúng ta học càng tốt, tần số rung động của ta càng “thanh” hơn và nó càng tạo ra nhiều sự chuyển hóa hơn, không chỉ cho một người.

Khi suy xét kĩ, có 2 ý nguyện được đặt vào cuốn sách này:

1. Viết một cuốn sách để dành tặng ba, người thầy lớn đã về với trời xanh và tiếp tục hành trình của ông.

2. Như một món quà, góp phần gia tăng tần số rung động chung của xã hội, nhất là khi, chúng ta đang ở giữa một kỳ đại dịch vô cùng phức tạp, sẽ làm đảo lộn mọi thứ.

Đó thực sự là một bài học chung của tập thể. Một bài học lớn cho con người.

TMT.