Dù là cơm hay phở thì…

Bạn đã biết chưa? Dù là cơm hay phở thì bạn vẫn hãy dẫn đi Đại hội năm nay nhé. Nhiều người dẫn vợ, chồng, con cái, người yêu đi cùng rồi đấy.

Đăng ký: http://bit.ly/DAIHOI_KHOINGHIEP2018

Nhớ hồi làm đại sứ thương hiệu cho Vietnam Airlines, cũng có người hỏi mình "Cảm thấy thế nào? Vì phải làm đại diện…

Posted by Tạ Minh Tuấn on Wednesday, 30 November 2016

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *