Đưa Best Seller “Trước bình minh luôn là đêm tối” ra tiếng Nhật, tại sao không?

Nhiều “tín hiệu” cho việc này gần đây. Tôi đã có một vài lần được mời chia sẻ với giới trẻ Nhật. Tại sao một người Việt Nam lại không thể chia sẻ với thanh niên Nhật Bản? Mời bạn cùng góp ý nghiêm túc về việc đưa Best Seller “Trước bình minh luôn là đêm tối” ra tiếng Nhật. Câu hỏi quan trọng là cách thức thế nào?