“Đừng sợ hãi tương lai”

Chúc tuyển Việt Nam giành kết quả tốt tối nay. Dù kết cục thế nào, hành trình của đội tuyển bóng đá Việt Nam đã chứng minh một điều: Dân tộc ta còn yếu, phải, dân tộc ta còn nghèo, phải. Nhưng những phẩm chất tuyệt vời đã có sẵn bên trong dân tộc ta, một khi được đánh thức bằng phương pháp phù hợp, chúng ta có thể chinh phục những giới hạn tưởng chừng như không thể. Hãy thực tế, nhưng đừng tự ti, đừng sợ hãi tương lai, vì ta là “người sáng tạo” ra tương lai.

Đừng sợ hãi tương lai