Duyên trên Hành Trình: gặp Mr. Bean Việt Nam :- )

Trên Hành Trình khắp cả nước, quy tụ người Việt Nam 53 tỉnh thành, chúng tôi còn bắt gặp cả Mr. Bean tham gia lớp học cùng TMT nữa.

Facebook này nếu không để sống ảo, thì để nói chuyện giáo dục và các hoạt động xã hội thôi nha. Mấy chuyện làm ăn gì đó nói trên này chi ??