Giữ lửa và Hồi sinh

Vài trăm, rồi 1.000, 2.000, 3.000, hơn 5.000, và hơn 7.000…

Chúng ta đã “cố lên” và số ca nhiễm Covid vẫn tiếp tục tăng “lên”.

Chúng ta sẽ không sử dụng nguồn năng lượng đã tạo ra Covid để chuyển hóa Covid. Bây giờ, chúng ta hãy “ngồi xuống” cho nó “xuống”, mở bài thiền lên, cùng khép miệng, đan tay đan chân, và nhắm mắt lại.

Đây không phải là một ảo tưởng, hãy thực chứng điều này, thiền sẽ giúp tăng sức đề kháng nội tâm cho bạn, mang lại liều Vaccine tâm thức trong lúc đang chờ đợi các phương án Vaccine vật lý.

Đây là một bài thiền rất mạnh mẽ, đó là bài thiền mang năng lượng Hồi Sinh của Phượng Hoàng Lửa. Có rất nhiều trải nghiệm mạnh mẽ của sự chuyển hóa được tạo ra từ đây (hình trong comment). Trong video này có phần nền tảng kiến thức và phần kỹ thuật thực hành cụ thể để cùng hành thiền.

Ngồi xuống, và thiền… Hãy thiền và thở cho gia đình mình, cho toàn bộ thành phố nơi mình đang sống, cho Việt Nam.