Gươm giữa rừng hoa

Cuối cùng cũng làm một tấm như Final Fantasy 8.