Hạnh phúc khi biết mình là những con người có giá trị

Nếu mỗi ngày đều nhận được những lá thư chân thành như thế này gửi về thì bạn có thấy hạnh phúc chứ?

Chúng tôi có, vì chúng tôi biết mình là những con người có giá trị. Và tôi tin rằng bạn cũng vậy.