Hành Trình “Tự Chữa Lành Thân Tâm” 2018

Rất nhiều bạn thắc mắc khi nào thì các chương trình đã giúp ích được cho rất nhiều người, với rất nhiều câu chuyện chữa lành bệnh tật, chữa lành tinh thần, được chia sẻ trong bài viết này sẽ đến khu vực của mình (https://www.facebook.com/1810843161/posts/10209973500813374/).

Vì thế tôi đính kèm lịch Hành Trình “Tự Chữa Lành Thân Tâm” sẽ diễn ra ở 10 Thành phố trên cả nước từ giờ đến cuối năm. Đây là chương trình du lịch, chăm sóc sức khoẻ chủ động rất tâm huyết của HELP International, bạn sẽ được đội ngũ Helper của chúng tôi giúp đỡ: phòng bệnh duy trì sức khoẻ hoàn hảo, chữa rất nhiều bệnh nguy hiểm, và gia nhập cộng đồng “Chính Bạn Là Bác Sĩ” để cùng nhau duy trì và phát triển sức khoẻ về thể chất – tinh thần.

Đăng ký qua Facebook thì liên hệ trực tiếp Bích Nữ nhé.

Rất vui khi nó giúp ích được cho bạn, người thân và gia đình ở ngay khu vực của bạn!