Hòa hợp và hạnh phúc thực sự

  • by

Lời dạy cao quý nói rằng…

Hãy…

Như sư tử không sợ tiếng ai

Như gió thoảng không bị gì ràng buộc

Như hoa sen không bị bùn tanh vấy bẩn

Sống hạnh độc cư như tê giác một sừng.

Nhưng

Nếu như con

Tìm được người bạn lành

Bạn thiện trú hiền trí

Sáng suốt cùng chung sống

Cùng nhau vượt qua mọi hiểm nguy

Và tìm thấy niềm hân hoan

Thì…

Hoan hỷ, giữ chánh niệm

Hãy chung sống cùng người đó.

(Tóm tắt vài ý của chương 1, Kinh Tập Sutta Nipata)

Người đời sau, khi học Phật, vì chưa chứng nghiệm phần mình, chỉ dựa vào kinh sách, nên hiểu chưa tới nơi tới chốn. Vì thế, họ chỉ dựa vào ý giống như mấy câu đầu, đến câu “Sống hạnh độc cư như tê giác 1 sừng”.

Từ đó, họ chưa học xong bài học, tuy vậy đã vội trốn chạy, nhân danh buông bỏ, chọn sống 1 mình. Họ có thể dành cả đời ở trong rừng sâu, núi vắng, từ chối xã hội, cộng đồng, loài người. Nhưng vẫn không tiến hóa thêm được bao nhiêu cả. Tất cả, chỉ là ảo tưởng về sự phân biệt.

Việc ở 1 mình không xấu, với 1 ý nguyện tốt đẹp nó có thể rất tích cực, tuy vậy, hãy cẩn thận quan sát ý nguyện của mình có đang dựa trên mô thức trốn chạy? Trốn chạy nhân danh buông bỏ là khi ta chưa học xong bài học đã vội buông. Khi còn “yếu”, hãy cứ chọn hạnh độc cư. Để tìm ra cách bình an một mình, hạnh phúc một mình trước đã. Bởi lẽ, cuộc đời chỉ tồi tệ khi có người thứ 2 “can thiệp” vào cuộc đời bạn.

Nhưng đó cũng có thể là 1 bước đệm, để đến khi sẵn sàng, hãy bước đi cùng người khác, hòa nhập linh hồn của mình vào nhau. Và tiếp tục tiến hóa lên những cấp độ mới.Phật cho phép bạn đi cùng nhau.

Để có được sự hòa hợp thực sự, và hạnh phúc thực sự.

TMT.