Khả năng hợp tác với người khác

Nếu là nhân sự của một doanh nghiệp, bạn không có nhiều sự lựa chọn.

Khi làm việc cùng người mình không muốn làm việc cùng, chỉ có 2 cách sau:

1. Không làm nữa & suốt cuộc đời mỗi khi gặp phong cách làm việc này thì sẽ bỏ chạy (vì đã chạy được 1 lần & quen rút lui rồi).

2. Tìm ra cách làm việc tốt nhất với họ.

Khi ta càng giỏi thì khả năng dung nạp/ chấp nhận người khác sẽ càng tăng.

Khi chúng ta học bơi, ở lần xuống nước thứ 1.000 chúng ta sẽ cảm nhận việc bơi là rất dễ dàng. Điều này không có nghĩa là mặt nước đã ưu đãi chúng ta nhiều hơn ở lần xuống nước đầu tiên. Chỉ đơn giản vì chúng ta đã giỏi hơn.

Có nhiều khó khăn ở vị trí hiện tại, tuy nhiên nếu tiếp tục nỗ lực & chịu khó điều chỉnh thì nhất định sẽ hoàn thành được sứ mệnh của mình nhé.

Hãy lưu lại các cảm xúc trong từng giai đoạn, chia sẻ với người thầy của mình nếu cảm thấy bức xúc, sau này sẽ cảm nhận rất nhiều điều thú vị khi tổng kết & nhìn lại.

#tmt_leadership

Nếu thấy giá trị, share không cần hỏi nhé.