Khoảng khắc khi bạn để lại dấu ấn

#Make_Vietnam_A_Better_Place_To_Live tại hội nghị thượng đỉnh toàn cầu One Young World.

Trong 3 ngày có rất nhiều phiên chia sẻ, nhưng có quá ít người Châu Á có dịp chia sẻ và cất lên tiếng nói ở những Hội nghị như thế này, đa phần là Mỹ Âu Phi, thỉnh thoảng có Ấn, Hồi. Việt Nam only one.

Chúng ta sẽ cố gắng hơn để những lần sau có nhiều người Việt Nam không chỉ là có cơ hội tham dự, mà còn là bước lên những diễn đàn lớn nhất và chia sẻ với thế giới hơn nhé. Khi đó hy vọng tôi sẽ quay lại One Young World với một vai trò khác, và được gặp các bạn. Sometime in this life. Somewhere around the world.

#hanhtrinhchiase