Khoảng khắc khi bạn đột nhiên nhận ra chính mình trên màn hình lớn vài chục mét

That moment when you suddenly see yourself on a big screen in the cinema.

#FaceHappiness