“Khoảng trời riêng: Trước bình minh luôn là đêm tối” trên VTV2

Lần xuất hiện chia sẻ mới nhất về TMT Group, về Hành trình kết nối giữa quá khứ – hiện tại – tương lai, và về sứ mệnh “Make Vietnam A Better Place To Live” đã trở thành những chương trình hành động trên cả nước với những tác động xã hội rất cụ thể. Sứ mệnh đó vẫn hiện diện trong từng “hơi thở” của gần 20 công ty & tổ chức trực thuộc trên cả nước.

Hiếm có BTV nào thể hiện được chân thực những giá trị cốt lõi của tôi qua chương trình như Hồng Nhung. Lần nào làm với Nhung cũng rất đặc biệt. Đó là lý do tôi ngày càng ít nhận lời xuất hiện trên các phương tiện truyền thông, mà chỉ dám nhận những chương trình chân thành và thực sự “cảm” được mình như thế này.