Khoảnh khắc Giao thừa ấy

Giao thừa Tết Ta sắp đến, lại nhớ đến và rất trân quý khoảnh khắc cùng đón Giao thừa Tết Tây với 1.000+ người vừa qua.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *