Khoảnh khắc tại Nha Trang – Khánh Hoà, hoà cùng “không khí” và “tinh thần” ngày 2.9 ??