Khởi đầu năm mới 2020 (Double 20) thật ý nghĩa

Chương trình chắc chắn không thể diễn ra hoàn hảo, nhưng đã diễn ra một cách trọn vẹn, tất cả là nhờ đội ngũ tổ chức, những Lighter, những Yuppie, những người quan tâm đồng hành cùng Light.

Cám ơn những con người này, và kể cả những ai chưa xuất hiện trên hình, do tôi chưa có đủ hình. Vì họ mới thật sự là người đã tạo ra “Ánh Sáng” cho chương trình, và cho Light, từ quá khứ đến hiện tại cũng như là tương lai.

Khởi đầu năm mới 2020 (Double 20) thật ý nghĩa để cả năm Nhân đôi Ý nghĩa & Giá trị cuộc đời.

#Become_The_Light

#Light_Charity