Không gì là không thể

Điều ước thứ nhất: Việt Nam vô địch (Done!)
Điều ước thứ hai: Sẽ không mất đến 10 năm nữa để có chức vô địch tiếp theo (Yes we can!)

Tháng 9 năm sau trẻ em Việt Nam không chỉ có nhiều bé Hải, bé Đức, mà còn thêm nhiều bé Seo ?

Việt Nam vượt qua Pháp, trở thành đội tuyển có chuỗi trận bất bại dài nhất thế giới (16 trận so với Pháp 15 trận).

Không gì là không thể. Giới hạn chỉ là thứ ta tự đặt ra cho chính mình.

#Make_Vietnam_A_Better_Place_To_Live