Làm sao đưa toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp lên Online?

  • by

Chuỗi sự kiện #Yuppie_Saturday_Talk do YUP Education và cộng đồng Yuppie tổ chức.

#Buổi_1: Làm sao đưa toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp lên Online?

Dù rất khó khăn nhưng nhiều CEO cũng đã kịp thích nghi để thay đổi, bắt kịp xu hướng làm việc chung trên online. Việc chuyển đổi sang làm việc online, không chỉ đơn giản là… làm trên online. Bạn sẽ đối mặt với nhiều thách thức khác như:

-Nhân viên làm việc không hiệu quả do thiếu sự giám sát

-Tương tác giữa đồng nghiệp giảm sút vì không gặp trao đổi trực tiếp trên chỗ làm

-Khó khăn do lưu trữ, bảo mật dữ liệu

-Sự kết nối với khách hàng giảm sút

-Lượng khách hàng suy giảm đột ngột

-Đưa sản phẩm lên nền tảng online gặp khó khăn do không biết cách

Bạn thấy đấy, doanh nghiệp đã gặp rất nhiều khó khăn để đảm bảo nhân viên vẫn làm việc đúng hiệu suất như trước. Giờ họ còn phải suy tính nhiều hơn để giúp nhân sự luôn giữ được tinh thần và năng lượng mạnh mẽ trong công việc.

Vào buổi chia sẻ đầu tiên trong chuỗi Yuppie Saturday Talks này, anh Nguyễn Ngọc Tuyến – CEO của SSpace sẽ giúp bạn đạt được:

-Xử lý khủng hoảng nội bộ khi phải chuyển đổi gấp rút

-Chuyển đổi trạng thái tinh thần cho nhân viên khi phải làm việc online

-Chọn lựa những công cụ phù hợp để tinh gọn hệ thống

-Quản lý công việc khi làm việc online

-Cách để triển khai dự án trên online

-Bán sản phẩm trên nền tảng online, không chỉ tại Việt Nam mà còn ra thế giới

Bạn có thể xem buổi chia sẻ tại link:

Sspace là doanh nghiệp Market Leader tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ đào tạo phần mềm kỹ thuật cho học viên cũng như giải pháp phần mềm kỹ thuật cho doanh nghiệp, gần đây trong mùa Covid, SSpace trở thành đơn vị đào tạo cho các quản lý trên toàn cầu (cả Tây) của tập đoàn IKEA. IKEA cũng sử dụng chương trình của Sspace để tiếp tục đào tạo nhân sự của mình trong nhiều năm tiếp theo.

Vì lợi lạc của bạn,

TMT.