Share This Post

Chia sẻ

Lãnh đạo thì trong sâu thẳm vẫn là tình thương thôi

Lãnh đạo thì trong sâu thẳm vẫn là tình thương thôi.

Nghĩa là ở những cấp độ đầu tiên, muốn khích lệ tốt, phải sống cuộc sống của người ta, cùng nằm gai nếm mật với họ.

Nhận thức con người có những động lực khác nhau ở những thời điểm khác nhau và hoàn cảnh khác nhau. Ví dụ, Thằng Bờm, đói, muốn lấy nắm xôi thôi. Công ty mình có nhiều thằng Bờm. Mỗi thằng một khát vọng, một nhu cầu.

Người ta có xu hướng nghe theo/ tuân theo người mà họ xem là Phương tiện để thoả mãn mục đích của mình. Theo một cách hiểu nào đó, thì lãnh đạo là “công cụ sử dụng” của người bị lãnh đạo. Nên nếu lãnh đạo mà chỉ dựa vào lòng tốt, thì thua.

Hãy dựa nhiều hơn vào những quy luật cuộc sống.

#tmt_leadership

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

ĐĂNG KÝ THEO DÕI

Hãy đăng ký để chúng tôi gửi những thông tin mới nhất cho bạn nhé!