Light Charity tiếp tục “thắp sáng” miền Trung

Light! Đà Nẵng quyên được 24.000+ quần áo, đợt đầu chuyển được 9.000+ quần áo đến tay những người yếu thế đang cần, tiếp tục gây quỹ 26+ triệu đồng và Vô Cực tình yêu thương. Light Charity tiếp tục “thắp sáng” miền Trung. Chúc mừng Huỳnh Thanh ViệtLê Thị Mai Chi & Team!

LIGHTONE ĐÀ NẴNG 20/5 – 17/6 Chặng Đường Từ Trái Tim – Đi Đến Trái Tim.Tua ngược một chút thời gian trước cái thời…

Posted by Huỳnh Thanh Việt on Monday, 18 June 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *