Light One tiếp tục “thắp sáng” Sài Gòn

Hành trình #LIGHT_CHARITY #LightOne_SG2 đã kết thúc trọn vẹn & đong đầy Hạnh Phúc <3Em xin chân thành cảm ơn tất cả…

Posted by Hoang Quan Pham on Saturday, 7 July 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *