Livestream Đại hội Khởi nghiệp Toàn quốc 2018

Đăng ký sự kiện với quy mô lớn nhất được mong chờ nhất trong năm “Đại hội Khởi nghiệp Toàn quốc 2018” tại: http://khoinghiepphieuluuky.com. Xem lại Livestream này vẫn còn cơ hội đăng ký tại: http://bit.ly/DAIHOI_KHOINGHIEP2018

https://www.youtube.com/watch?v=JGmgOhwXY6E&t=1s