That moment when i became One Young World Ambassador

“Luật hấp dẫn”

OYW và YUP có tinh thần rất gần với nhau. Dù tinh chất của YUP là độc nhất vô nhị, nó thật sự đặc biệt và không thể tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác (đó là lời tâm sự của rất nhiều Yuppie dành cho chúng tôi). Nhưng khi bước ra thế giới tôi tìm thấy một nơi có những nét tương đồng với tinh thần Yuppie thân yêu.

“We are One”

Đây là câu nói mà trong các lớp học của YUP, các Yuppies đã nói rất nhiều lần từ khá lâu trước đây. Câu nói này quan trọng đến nỗi tôi dành hẳn một chương có tên “We are One” trong cuốn sách in đầu tay đã viết xong hồi tháng 7 theo đơn đặt hàng và đang chuẩn bị xuất bản.

Ngày hôm nay đã có “One Yuppie” có mặt ở “One Young World”. Đã có không ít Yuppie đưa sản phẩm của mình ra nhiều nước khác ngoài lãnh thổ Việt Nam. Tôi hy vọng sẽ có 2,3 rồi n Yuppie khác có mặt ở OYW cũng như cất lên tiếng nói của mình với bạn bè 5 Châu!

#facehappiness