Nụ cười tỏa nắng

Khi trở thành Yuppie là bạn bắt đầu “nụ cười toả nắng” đặc trưng như vầy, tít hết cả mắt và toả hết cả nắng.

Cùng cười với nghìn người khác tại: http://khoinghiepphieuluuky.com

#khoinghiepphieuluuky