Phát tâm biếu tặng Trà Tâm Thái đến các chùa

Vừa qua tôi có biếu trà đến một số chùa, Sư Trụ trì và các Sư khen trà ngon, thưởng thức cùng gió mát, trăng thanh là tuyệt vời.

Vậy tôi xin phát tâm biếu tặng thêm trà đến các chùa, các Sư thầy, Sư cô, các hội thảo hoặc chương trình về tâm linh. Xin liên hệ trực tiếp với tôi hoặc giới thiệu người có duyên.

Trà Tâm Thái với những lá chè chất lượng được tuyển chọn đến từ vùng chè nổi tiếng Tân Cương, Thái Nguyên. Chén trà Tâm Thái kết nối bạn quay lại với những giá trị bên trong và thực hiện hành trình khám phá bản thể bên trong mình.