Phép màu của Sống chậm

Ở trong “Sống chậm” chúng ta chỉ chú ý mỗi chữ “chậm”, mà quên đi thế nào mới thực sự là “sống”.

“Sống chậm” không phải là lề mề, ù lì, chậm chạp, trâu chậm uống nước đục như ta hay hiểu. “Sống chậm” có nghĩa là ta không bao giờ hy sinh chất lượng để đổi lấy số lượng.

Hãy hiểu thật đúng đắn về điều này.Như thế, trên hành trình đó, ta bình an, ta hạnh phúc, cuối cùng ta không phải quay lại sửa chữa quá nhiều những hậu quả mình đã tạo ra, vì đã “sống vội”.

Như thế, ta có được nghệ thuật về đích, nghệ thuật tận hưởng cuộc hành trình.